Tiedätkö minkä arvoinen olet?

/ Kategoriat: Henkivakuutus, Riskienhallinta

Elämä voi heittää eteemme yllätyksiä, joihin emme voi mitenkään varautua. Tästä syystä meidän on hyvä pohtia ainakin se asia kerralla kuntoon, miten oma ja läheistemme toimeentulo voidaan säilyttää ja varmistaa, jos itse joudumme työkyvyttömäksi tai pahimmassa tapauksessa kuolema korjaa. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan me suomalaiset olemme vakuuttaneet kotimme, automme ja lemmikkimme paremmin kuin oman henkemme. Vapaaehtoisen henkivakuutuksen kuoleman tai työkyvyttömyyden varalta on ottanut vain reilu kolmasosa suomalaisista. Miksi tilanne on näin? Ilmeisesti me suomalaiset insinöörikansana pidämme oman omaisuutemme turvaamista tärkeämpänä kuin oman tai lähimmäistemme taloudellisen turvallisuuden varmistamista. Toisaalta usko suhteellisen hyvään suomalaiseen sosiaaliturvaan luo harhaa lähes kaiken kattavan turvaverkon olemassa olosta. Kyllä yhteiskunta hoitaa. Ei hoida. Todellisuudessa puolison kuolema tai työkyvyn menettäminen tapaturman tai vakavan sairauden johdosta voi romahduttaa varsin monen perheen talouden. Työkyvyn menettäminen on riski, johon myös sinkkujen kannattaisi varautua. Henkivakuutuksen merkitys korostuu lapsiperheissä ja erityisesti silloin, kun perheellä on esimerkiksi asuntolainaa. Oikea vakuutussumma tällaisessa tilanteessa olisi vähintään tuon asuntolainan määrän verran. Me suosittelemme, että edellä mainitun lisäksi vakuutussumma kattaisi esimerkiksi perheen vuoden nettotulot. Pankit tarjoavat tehokkaasti omia lainaturvavakuutuksiaan, ja se toki onkin yksi vaihtoehto henkivakuutusturvan järjestämiseen. Niiden hinta vaan on perinteistä henkivakuutusta kalliimpi. Saman turvan voi järjestää perheelleen Henki-Fennian tuotteella ja edullisemmin. Usein asiakkaat kertovat, että heillä …

Pahin riski pamahtaa puun takaa

/ Kategoriat: Riskienhallinta

Yritystoiminnan riskejä on arvioitava ja hallittava jatkuvasti, kirjoittaa Fennian Juhani Rajalahti. Yrittäjät muistavat yleensä varautua omaisuusriskeihin. Läppärit, kännykät ja varasto vakuutetaan kattavasti – ja autot usein kaikista kattavimmin. Yrittäjän oma turva sen sijaan jää huonommalle tolalle. Yrittäjän suurin riski on käytännössä yrittäjä itse. Jos hänelle käy jotain, onko siihen varauduttu? Henkilövahinkojen seuraukset ovat usein paljon suuremmat ja niiden vaikutukset laajempia kuin omaisuusvahingoissa. Yritystoimintaa aloittaessa ainoa lain mukaan pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. YEL-työtulon pitäisi vastata sellaista palkkasummaa, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin tekemään samaa työtä yhtä ammattitaitoinen henkilö. Valitettavan monet, varsinkin nuoret yrittäjät, jättävät YEL-maksun minimitasoon, koska kustannus tuntuu suurelta. Yrittäjät tietävät YEL-työtulon vaikutuksen eläkekarttumaansa. Nuorelle yrittäjälle eläke tuntuu kuitenkin niin kaukaiselta asialta, ettei siihen varautumista pidetä ajankohtaisena. YEL-työtulo vaikuttaa laajasti myös yrittäjän sosiaaliturvaan: sen perusteella määräytyvät esimerkiksi sairauspäiväraha, vanhempainetuudet sekä työttömyysturva. Puutteet yrittäjän omassa turvassa kielivät yleensä siitä, ettei yrityksissä ole tehty pohdintaa suurimmista riskeistä eikä niihin varautumisesta. Tärkeintä olisi miettiä yrityksen suurimmat riskit ja miten ne toteutuessaan vaikuttaisivat toimintaan. Sen jälkeen valitaan sopivimmat riskienhallintakeinot, joilla riskejä voidaan poistaa tai pienentää. Sellaiset riskit, joista ei itse selviydy, kannattaa siirtää vakuuttamalla vakuusyhtiön kannettavaksi. Riskienhallinta ei ole vain juttu, joka tehdään kerran yritystoiminnan alkaessa vaan se …

Työuupumus iskee puun takaa

/ Kategoriat: Yrittäjyys, Riskienhallinta

Ajanhallinta on kriittistä etenkin kasvuyrittäjille, kirjoittaa Henki-Fennian Kari Wilén. Noin 40 prosentilla yrittäjistä on riski uupua ja noin joka kuudennella riski on jo toteutumassa. Tämän huolestuttavan faktan paljasti työeläkeyhtiö Elon toteuttama tutkimus aiemmin tänä syksynä. Tutkimuksen mukaan eniten ajanhallinnan haasteita kokevat kasvuyrittäjät. Heillä on myös eniten vaikeuksia selviytyä työmäärästään. Kuulostaa siltä, että kasvuyrittäjät sokaistuvat vauhdissa. Riski totaaliseen burnoutiin kasvaa – varsinkin, jos homma ei menekään aivan niin hyvin kuin haluaisi. Tänä päivänä puhutaan paljon palautumisesta ja siitä, että ihmisellä pitää olla muutakin elämää kuin työ tai yritystoiminta. Palautuminen ja itsestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Voi sanoa, että se on melkeinpä oleellisin asia arjessa, on kyse sitten startup- tai kasvuyrittäjästä tai ison, vakiintuneen yrityksen vetäjästä. Joka kolmas Elon tutkimukseen vastannut yrittäjä kertoi pitäneensä lomaa viimeisen vuoden aikana korkeintaan kymmenen päivää tai ei lainkaan. Positiivista sentään on, että samaan aikaan kaksi viidesosaa oli pitänyt lomaa vähintään kolme viikkoa. Vertaan tilannetta ihmisen kehoon: lihakset ja kunto kehittyvät levossa. Näen, että samalla tavalla ihmisen pitää saada palautua ja ottaa etäisyyttä työhön ja bisnekseensä, jotta näkee kehityksen paikat. Sydän, selkä ja sielu ovat suurimmat syyt, jotka vievät ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle. Nuorten ihmisten kohdalla henkisen puolen pettäminen on ehkä vielä isompi työkyvyttömyyden aiheuttaja kuin fyysiset tekijät. Riskienhallinnan …