92% yrityspäättäjistä vastasi, että avainhenkilöiden sitouttaminen kasvattaa yrityksen tulosta.*

Yritykselle ja sen henkilöstölle räätälöidyn vapaaehtoisen eläkeratkaisun avulla motivoit ja sitoutat henkilöstöäsi. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö voi paremmin. Yrityksen eläkeratkaisu tuo hyötyjä sekä yritykselle että työntekijälle.

Eläkeratkaisun edut yritykselle:

 • Joustava tapa palkita yrityksen henkilöstöä
 • Parantaa henkilöstön sitoutumista ja vähentää vaihtuvuutta
 • Eläkemaksut voidaan vähentää verotuksessa
 • Tapa erottautua kilpailijoista rekrytointitilanteessa

Eläkeratkaisun edut työntekijälle:

 • Turvaa lakisääteisen eläketurvan lisäksi
 • Voidaan kohentaa työntekijöiden eläketasoa
 • Pystytään myös varhentamaan eläkeikää

Yrittäjä, pidä huolta yritystoimintasi jatkuvuudesta

Eläkeratkaisun avulla pidät huolta itsestäsi ja yrityksestäsi niin yritystoiminnan aikana kuin sen jälkeen. Eläkeratkaisu toimii kustannustehokkaana ja joustavana työvälineenä esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdos- ja myyntitilanteessa.

Yrittäjän lakisääteinen eläketurva jää usein matalaksi. Fennian eläkeratkaisu on kokonaisvaltainen suunnitelma sinun ja yrityksesi parhaaksi.

Ota yhteyttä ja rakennetaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopiva eläkeratkaisu.

 

Ryhmäeläkevakuutus

Ryhmäeläkevakuutus on loistava tapa sitouttaa yrityksesi avainhenkilöitä. Käytännössä ryhmäeläkevakuutus tarkoittaa yrityksen tietylle henkilöstöryhmälle suunnattua eläkeratkaisua, jossa ryhmän kaikki jäsenet saavat saman vakuutusturvan. Yrityksessä voi olla useita erilaisia ryhmäeläkevakuutuksia.

Ryhmäeläkevakuutus täydentää työntekijän lakisääteistä eläketurvaa. Sen avulla työntekijä voi myös varhentaa eläkkeelle siirtymistään.

”Ryhmäeläkevakuutuksella kohti huipputuloksia”

Palkitsemisella on tavoite. Se voi olla esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttaminen, yrityksen tuloksen kasvattaminen, palveluiden laadun parantaminen tai kansainvälistymistavoitteiden saavuttaminen.

Tavoitteita voi olla useita, mutta silloin niiden mittaaminen ja osuus palkitsemisesta pitää eritellä selkeästi. Jos avainhenkilöllä on useita tavoitteita, joiden vaikutus palkitsemiseen on epäselvä, vaikuttaa palkitsemismalli sekavalta. Silloin sitoutuminen tavoitteisiin on tyypillisesti vähäistä.

Hyvässä palkitsemismallissa tavoitteet ovat selkeitä, mitattavia ja läpinäkyviä. Avainhenkilö näkee oman toimintansa vaikutukset, ja pystyy ennakoimaan lopullisia tuloksia. Palkitsemismallin tavoitteet eivät myöskään ole ristiriidassa muiden tavoitteiden, kuten yrityksen strategian kanssa.

 

 

 

Jätä yhteydenottopyyntö >

 

Asiakkaamme kertomaa

Pidä osaajat talossa ja yrityksesi elinvoimaisena

Fennia-Ryhmäeläke

Fennia-Ryhmäeläke on yrityksen ottama, tietylle henkilöstöryhmälle tarkoitettu kollektiivinen eläkevakuutus. Vakuutuksella voidaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja varhentaa eläkkeelle siirtymistä.

 • Vanhuuseläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti.
 • Vakuutukseen kuuluu henkivakuutusturva, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille vakuutussäästön määrä.
 • Vakuutukseen voidaan liittää valinnaisena turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta.
 • Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.
 • Vakuutusmaksuja ei katsota työntekijöiden palkaksi, joten yrityksen ei tarvitse tehdä maksuista ennakonpidätyksiä eikä maksaa työnantajan sivukuluja.
 • Eläke on saajalleen veronalaista ansiotuloa.
 • Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalleen veroton.