92% yrityspäättäjistä vastasi, että avainhenkilöiden sitouttaminen kasvattaa yrityksen tulosta.*

Vapaaehtoinen eläkeratkaisu on palkitsemismalli, jolla parhaimmillaan sitoutat avainhenkilöt yritykseesi ja luot hedelmällisen pohjan kasvulle. Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö voi paremmin, mikä heijastuu työhön. Palkitsemisesta ja sitouttamisesta hyötyy sekä yritys että työntekijä. Nyt on palkitsemisen aika!

Eläkeratkaisun edut yritykselle:

 • Joustava tapa palkita yrityksen henkilöstöä
 • Parantaa henkilöstön sitoutumista ja vähentää vaihtuvuutta
 • Eläkemaksut voidaan vähentää verotuksessa
 • Tapa erottautua kilpailijoista rekrytointitilanteessa

Eläkeratkaisun edut työntekijälle:

 • Turvaa lakisääteisen eläketurvan lisäksi
 • Voidaan kohentaa työntekijöiden eläketasoa
 • Pystytään myös varhentamaan eläkeikää

 

Luodaan yrityksesi tarpeisiin toimiva palkitsemismalli!

Palkitsemismallilla pidät osaajat talossa

Miksi Fennia-ryhmäeläke?

Fennia-Ryhmäeläke on yrityksen ottama, tietylle henkilöstöryhmälle tarkoitettu kollektiivinen eläkevakuutus. Vakuutuksella voidaan täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja varhentaa eläkkeelle siirtymistä. Palkitsemismallina se on kannustava ja kasvattaa suosiotaan myös Suomen markkinoilla jopa rekrytointivalttina.

 • Vanhuuseläkettä maksetaan kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti.
 • Vakuutukseen kuuluu henkivakuutusturva, josta maksetaan kuolemantapauksessa edunsaajille vakuutussäästön määrä.
 • Vakuutukseen voidaan liittää valinnaisena turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta.
 • Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia menoja.
 • Vakuutusmaksuja ei katsota työntekijöiden palkaksi, joten yrityksen ei tarvitse tehdä maksuista ennakonpidätyksiä eikä maksaa työnantajan sivukuluja.
 • Eläke on saajalleen veronalaista ansiotuloa.
 • Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on saajalleen veroton.

 

Ryhmäeläkevakuutus palkitsemismallina

Ryhmäeläkevakuutus on loistava tapa sitouttaa yrityksesi avainhenkilöitä. Käytännössä ryhmäeläkevakuutus tarkoittaa yrityksen tietylle henkilöstöryhmälle suunnattua eläkeratkaisua, jossa ryhmän kaikki jäsenet saavat saman vakuutusturvan. Yrityksessä voi olla useita erilaisia ryhmäeläkevakuutuksia.

Ryhmäeläkevakuutus täydentää työntekijän lakisääteistä eläketurvaa. Sen avulla työntekijä voi myös varhentaa eläkkeelle siirtymistään.
 

Ryhmäeläkevakuutuksella kohti huipputuloksia

Palkitsemisella on tavoite. Se voi olla esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttaminen, yrityksen tuloksen kasvattaminen, palveluiden laadun parantaminen tai kansainvälistymistavoitteiden saavuttaminen.

Tavoitteita voi olla useita, ja silloin niiden mittaaminen ja osuus palkitsemisesta pitää eritellä selkeästi. Jos avainhenkilön tavoitteiden vaikutus palkitsemiseen on epäselvä, vaikuttaa palkitsemismalli sekavalta. Silloin sitoutuminen tavoitteisiin laskee.

Hyvässä palkitsemismallissa tavoitteet ovat selkeitä, mitattavia ja läpinäkyviä. Avainhenkilö näkee oman toimintansa vaikutukset, ja pystyy ennakoimaan lopullisia tuloksia. Palkitsemismallin tavoitteet eivät myöskään ole ristiriidassa muiden tavoitteiden, kuten yrityksen strategian kanssa.
 

Mitä suomalaiset päättäjät ajattelevat palkitsemisesta?

Täysin tai joksenkin samaa mieltä Väittämä:
Avainhenkilöiden palkitseminen…
92 % kasvattaa yrityksen tulosta
88 % lisää työtyytyväisyyttä
93 % on tärkeä osa sitouttamisessa
83 % helpottaa rekrytointia
83 % parantaa yrityksen mielikuvaa työnantajana
Henki-Fennian tutkimus: Kannustinjärjestelmät kasvuyrityksissä 2018 (*Taloustutkimus 2018)

 

Asiakkaamme kertomaa

Yrittäjä, pidä huolta yritystoimintasi jatkuvuudesta


Eläkeratkaisun avulla pidät huolta itsestäsi ja yrityksestäsi niin yritystoiminnan aikana kuin sen jälkeen. Eläkeratkaisu toimii kustannustehokkaana ja joustavana työvälineenä esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdos- ja myyntitilanteessa.Yrittäjän lakisääteinen eläketurva jää usein matalaksi. Fennian eläkeratkaisu on kokonaisvaltainen suunnitelma sinun ja yrityksesi parhaaksi. Rakennetaan yhdessä juuri sinun yrityksellesi sopiva eläkeratkaisu.